Inleiding

Boekbinden is een van de oudste grafische beroepen, nog van voor het boekdrukken.
Er zijn dan ook vele specifieke manieren om losse vellen papier tot een boek samen te smeden.
We bekijken hier een aantal mogelijkheden en technieken.

Het uiteindelijke binden van het boek is weliswaar de laatste handeling, maar al vanaf het begin zijn verschillende keuzes bepalend voor de mogelijkheden.
Een aantal zaken kan het beste vooraf bepaald worden, zoals

Al deze keuzen hebben invloed op het binden van het boek.
Er wordt gebruik gemaakt van een groot aantal specifieke gereedschappen en materialen. Toch kan met een beperkte hoeveelheid materiaal en gereedschap al een eenvoudig boek gemaakt worden, zoals in de tutorial uiteengezet wordt.